Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με την ομάδα εργασίας, απευθυνθείτε στο: 

Instituto Universitario Menéndez Pidal
Facultad de Filología, edificio D
Planta baja, despacho 0.328
Ciudad Universitaria, s/n
28040 Madrid
tel: 91 394 7759
fax: 91 394 7759
mail: dialogycabddh@pdi.ucm.es