Παρουσίαση

docto_grante

Η Dialogyca BDDH (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ισπανικού Διαλόγου) φιλοδοξεί να παράσχει σταδιακά το corpus όλων των ισπανικών λογοτεχνικών διαλόγων γραμμένων στις διάφορες γλώσσες της χερσονήσου, περιλαμβανομένων των λατινικών, των ισπανο-εβραϊκών και των ισπανο-μορίσκων. Σε αυτήν την πρώτη φάση επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στους διαλόγους του 15ου και 16ου αιώνα. Κάθε καρτέλα ή καταχώρηση αντιστοιχεί σε έναν και μοναδικό διάλογο για τον οποίο παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες: στοιχεία σχετικά με τον συγγραφέα και τα λογοτεχνικά του χαρακτηριστικά, βασική βιβλιογραφία, δευτερεύουσα βιβλιογραφία και, επίσης, την αναπαραγωγή της πιο σημαντικής γραπτής μαρτυρίας για τη μετάδοση του κειμένου. Γι’ αυτό, όταν ο διάλογος μιας καταχώρησης αποτελεί μέρος μιας συλλογής μαζί με άλλου είδους κείμενα ή διαλόγους, πραγματοποιούνται δύο καρτέλες με εσωτερικούς συνδέσμους για διευκόλυνση της πλοήγησης, μία για τον διάλογο και μία άλλη σχετική με το έργο στο οποίο ανήκει.

Αποδέκτες

Η Dialogyca BDDH απευθύνεται σε ερευνητές και σε άτομα πολλαπλών ειδικοτήτων, μιας και ο διάλογος είναι ένα λογοτεχνικό είδος που έχει χρησιμεύσει στη μετάδοση γνώσεων σε όλους τους γνωστικούς κλάδους: φιλοσοφία, ιατρική, μηχανική, πνευματικότητα, αστρονομία, κλπ. Στόχος είναι να τεθούν στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας πλήρεις, ενιαίες, σταθερές και σοβαρές πληροφορίες επεξεργασμένες με τα εργαλεία της Φιλολογίας. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, η Ομάδα Εργασίας εκπόνησε ένα Πρωτόκολλο Δράσης ή Εγχειρίδιο Εργασίας που μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Πρόσβαση

Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης: A) ελεύθερη: για όσους επιθυμούν γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο. B) περιορισμένη: για τους ερευνητές που επιθυμούν να συμβουλευτοὐν πιο εξειδικευμένα ντοκουμέντα (κείμενο σε ψηφιακή μορφή, περιγραφή του χειρογράφου ή εντύπου και δευτερεύουσα βιβλιογραφία).

ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΆΘΕΣΗΣ ΤΗΣ BDDH

της Βάσης Δεδομένων και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Dialogyca BDDH. Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico [en línea] http://……….. [Ημερομηνία πλοήγησης]

συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικών με κάποιο διάλογο μέσω του Κωδικού Ταυτοποίησης της αντίστοιχης καταχώρησης: BDDH45 en Dialogyca BDDH. Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico [en línea] http://……….. [Ημερομηνία πλοήγησης].