Ευχαριστίες

Ιστορική Βιβλιοθήκη “Marqués de Valdecilla”, για την σταθερή της υποστήριξη από την αρχή αυτού του προγράμματος και για την παραχώρηση των εικόνων του λογοτύπου, οι οποίες προέρχονται από τον: Juan de Icíar,Arte subtilissima, por la qual se enseña a escreuir perfectamente. Zaragoza: en casa de Pedro Bernuz, 1550 (signatura BH FG3499).

Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης και διεύθυνση της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Complutense.

Micronet. Εταιρικός τομέας προγραμμάτων, για τη μακρόχρονη συνεργασία του με αυτό το πρόγραμμα.

Rosa Fernández Lera (Βιβλιοθήκη Menéndez Pelayo), Ana María Fernández–Pampillón (Vicedecanato de Tecnologías Aplicadas a la Filología, UCM), Nuur Hamad (IUMP), Inés León και Julio López (Micronet), Ana Santos Aramburu (Ιστορική Βιβλιοθήκη UCM και BNE), Marta Torres Santo Domingo (Ιστορική Βιβλιοθήκη UCM), Geoffrey West (British Library).